Abonnementsbetingelserne

Udmeldelse af klubben:
Ønsker du, at melde dig ud af foreningen skal det gøres til formanden på
formand@tusegf.dk

Afmelding af hold:

Ønsker du, at afmelde dig af hold skal det gøres til formanden på
formand@tusegf.dk


Bemærk venligst, at der ved afmelding af hold er afmeldingsfrist.

Fristen for afmelding inkl. refundering af kontingent er indenfor de tre første træningsuger fra sæsonstart. Derefter kan der ske afmelding dog uden refundering.

Bilag

B1

Medlemmer skal udfylde deres ICE (In case of emergency) i deres profil, så instruktører kan rette henvendelse hvis nødvendigt til en kontaktperson. F.eks. ved skader eller lignende.

B2

Tuse gymnastikforening må bruge situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen af tilmeldte, til informationer og markedsføring af foreningen, på foreningens egne sociale medier, hjemmeside og i forbindelse med markedsføring af events i relation til gymnastikforeningen