FAQ

MEDLEMSSKAB


Hvordan bliver jeg medlem?
Du bliver medlem ved at tilmelde dig et hold. Klik på Holdtilmelding-fanen og se derefter de forskellige hold inddelt efter Børn / Unge / Voksen.
Vi har to sæsoner i Tuse GF. Hovedsæsonen varer fra start september til slut marts, og sommersæsonen varer fra april til juni. Ikke alle hold tilbyder en sommersæson, det kommer an på om instruktøren har mulighed for det og om der er ledige haltider. Når du tilmelder dig et hold, varer tilmeldingen til foreningen så længe, som holdet varer. Du skal tilmelde dig på ny, hvis du vil fortsætte med at være medlem i den efterfølgende sæson.

Hvad vil det sige, at jeg kommer på venteliste?
Hvis et hold er fyldt, kan du tilmelde dig ventelisten. Det er gratis at stå på venteliste, og du vil stå her, indtil du får tilbudt en plads på holdet. Holdtilmeldingerne og ventelisterne slettes, når sæsonen slutter og overføres dermed ikke til den efterfølgende sæson.

Hvornår får jeg besked om, om jeg er kommet på holdet?
Hvis holdet allerede er fyldt, når du tilmelder dig, kommer du på venteliste. Her vil du stå, indtil der opstår plads på holdet. Det er ikke muligt at fortælle præcis, hvornår du kan regne med en plads på et hold, da der er flere faktorer, der spiller ind på dette. Fx kræver det, at nogle nuværende medlemmer fra holdet afmelder sig, og administrationen kan ikke svare på hvornår eller om, det sker. Du kan selv tjekke din plads på ventelisten ved at logge ind på medlemslogin i toppen af hjemmesiden.

Hvor længe varer min tilmelding til et hold?
Når du tilmelder dig, er det for en sæson ad gangen. Selvom sæsonprogrammet minder om hinanden fra år til år, så sker der ofte nogle ændringer i tidspunkter, aldersgrupper, mv. og derfor, kan vi ikke overføre din tilmelding fra et hold i en sæson til den efterfølgende sæson.
Du skal derfor tilmelde dig på ny, hvis du ønsker at gå på holdet igen sæsonen efter.
Nuværende medlemmer har ret til tilmelding før nye medlemmer. Der kommer besked om tilmelding for medlemmer i løbet af juni.

Må jeg få en prøvetime?
Foreningen giver ikke prøvetimer. Ofte har vi meget fyldte hold med tilhørende venteliste, og vi kan derfor ikke tilbyde prøvetimer.
Til gengæld tilbyder vi prøveperioder. Indtil tre uger fra sæsonstart eller indtil tre uger fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales det fulde kontingent.
Læs mere i handelsbetingelserne, som du finder i toppen af hjemmesiden.

Hvordan afmelder jeg mig igen?
Afmelding kan alene ske ved skriftlig henvendelse til admin@tusegf.dk. Ved afmelding skal man oplyse deltagerens fulde navn og fødselsdato, navn på hold, træningsdag og tidspunkt.

Kan jeg få refunderet mit kontingent?
Indtil tre uger fra sæsonstart eller indtil tre uger fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales det fulde kontingent.

Får jeg refundering når en træning aflyses?
Kommunen kan aflyse foreningens tid i haller og sale i løbet af en sæson, ligesom at myndighederne kan vælge at lukke fysisk træning ned. Foreningen vil i videst muligt omfang tilbyde erstatningsundervisning på et alternativt tidspunkt. Ændrede eller helt aflyste undervisningsgange kan ikke forventes økonomisk erstattet. Det indbetalte kontingent ses som en betaling for medlemskab af foreningen og ikke som betaling for den enkelte undervisning jf. DGI’s retningslinjer.

Må jeg tilmelde mig et hold for en anden alder?
Holdenes aldersbegrænsninger er sat for at skabe de mest optimale rammer for leg, læring, energi og glæde på holdene. Derfor stræber vi også som udgangspunkt efter, at gymnasternes alder ikke afviger fra holdtitlen. Vi foreslår at alle gymnaster starter på et hold med en tilsvarende alder. Herfra kan man altid rykke rundt, hvis træner i samarbejde med gymnast/forældre finder ud af, at det er en god ide.

Kan jeg skifte til et andet hold efter sæsonstart?
Hvis der er pladser på det ønskede hold, er det muligt at flytte hold efter sæsonstart. Skriv en mail til admin@tusegf.dk med oplysninger om deltagerens fulde navn og fødselsdato, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt samt informationer om det hold, der ønskes overflytning til. Bemærk, at der kan være forskel i pris, så der skal muligvis tillægges et mindre beløb.

Er der træning i ferierne?
Nej, foreningen følger som udgangspunk skolernes ferie, hvilket betyder at der ikke er træning i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien eller på helligdagene. Der kan være enkelte hold som inviterer til ekstratræning, men dette vil du høre om fra din instruktør hvis det er tilfældet for dit hold.

 

MEDLEMSSYSTEMER


Vi har 2 medlemssystemer:
1: Det ene (Conventus) bruges til tilmelding, betaling og er den primære medlemsdatabase.
2: Det andet er "MinForening" app, som vi bruger til kommunikation vedr. træning, forældreopgaver og events.

Hvorfor skal jeg angive mailadresse og mobilnummer ved oprettelse af profil?
Først og fremmest bruges din mail og mobilnummer som brugernavn, når du skal logge ind på medlemslogin. Derudover sender foreningen vigtige beskeder ud både på mail og sms. Dette inkluderer både aflysninger og ændringer ang. holdet samt informationer om foreningens events, nye hold, tilmelding mv

Kan jeg ændre i min profil efter oprettelse?
Ja, du kan altid ændre dine personlige oplysninger i din eller dit barns profil ved at logge ind på medlemslogin i toppen af hjemmesiden

Skal alle bruge den nye app "MinForening"?
Vi opfordrer på det kraftifste til at man bruger "MinForening".Vi kommer til at bruge denne app til at informere om de enkelte træninger, vi bruger den til afkrydsning af hvem som deltager samt information generelt fra Tuse GF. Hvis man ikke ønsker at være med på app, vil information om holdet komme på email istedet, men det vil være besværligt da man derved ikke kan tilmelde sig arrangementer. Skriv til admin@tusegf.dk hvis det ikke er muligt at være med på app.

Hvor kan man følge med i Tuse GF?
Følg os på Facebook, her på hjemmesiden og snart også Youtube

COVID-19

Hvordan forholder foreningen sig til Covid-19?
Foreningen tager Covid-19 alvorligt. Vi holder os opdaterede på regeringens udmeldinger og tilpasser os herefter. Vi har løbende kontakt til kommunen og specialforbund.
Indholdet af undervisningen vil følge myndighedernes retningslinjer for forsvarlig idrætsudøvelse og vil løbende blive tilpasset herefter.
Grundet Covid-19 er der som udgangspunkt ikke kigge-på-dage i sæson 2020-2021. Ændrer dette sig, får medlemmer besked på mail.
Grundet forsamlingsforbud og øvrige krav om bl.a. afstand og hygiejne, vil der muligvis være arrangementer i løbet af sæsonen, som vil blive aflyst eller afholdt anderledes end normalt.
Vi takker for jeres tålmodighed og opbakning i denne tid!

Ekstra Rengøring
Der skal gøres rent efter hver eneste træning og alle redskaber skal enten afsprittes eller vaskes med sæbe. Vi beder alle forældre give en hånd med, da dette ikke kan nåes af vores instruktører. Tjek med din holdleder hvordan opgaverne bliver fordelt på dit hold.

TRÆNING MED BØRN

Hvordan forholder foreningen sig til børneattester?
Der er indhentet børneattester på samtlige trænere over den kriminelle lavalder.

Deling af fotos
Ved indmelding tager du stilling til om foreningen må bruge fotos af dit barn. Vær opmærksom på at det er portrætfotos der her tages stilling til.
I Tuse GF kan man ikke undgå at være med på situationsbilleder, som deles på hjemmeside og sociale medier.


Mangler du stadig svar på nogle spørgsmål?
Så kontakt bestyrelsen for at få hjælp

Her opbevarer vi dine data.

Du retter selv til, hvis du skifter adresse, email eller tlf nr.

Klik her for at logge ind.